Доклад, мотиви и Проект на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 25.03.2022 11:19
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.03.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.

Докладът, мотивите и Проекта на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ №1.

 


Наименование Брой тегления
Предложение за Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин.pdf 38 Изтегли документ с име "Предложение за Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин.pdf"

Търсене