ОБЯВЛЕНИЕ - Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра

Дата на публикуване: 23.03.2022 14:30
ОБЯВЛЕНИЕ

 Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободно работно място на трудов договор за длъжността Медицинска сестра

Дейност: Здравни кабинети в детски градини и училища, Функция „Здравеопазване“

  1. Длъжност: Медицинска сестра в СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин

Брой свободни места: 1

Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване, за пълно работно време – 8 /осем/ часа дневно при 5 /пет/ дневна работна седмица

Място на работа:  Община Елин Пелин - СУ „Васил Левски“, град Елин Пелин

 

  1. Длъжност: Медицинска сестра в ДГ „Славейче“, село Лесново

Брой свободни места: 1

Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване, за пълно работно време – 8 /осем/ часа дневно при 5 /пет/ дневна работна седмица

Място на работа: Община Елин Пелин - ДГ „Славейче“, село Лесново

 

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: медицинско образование - степен -бакалавър, 

Специалности и квалификация:  / медицинска сестра / фелдшер / акушерка

други:  стаж по специалността – не по-малко от една година;

специфични изисквания: компютърна грамотност;

  • Личностни качества: Комуникативни умения,  инициативност, желание за работа, прецизност, умения за работа в екип;

Информация за длъжността:

Медицинската сестра в здравен кабинет на детското/учебното заведение осигурява медицинско обслужване на децата и създаването на оптимални условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Наблюдава здравното състояние на децата, при необходимост оказва първа долекарска помощ и информира директора на детското/учебното заведение, родителите на детето и личния лекар. Прави превръзки и други манипулации, взема секрети за изследване, наблюдава телесната температура и други показатели. Присъства при приемането на децата и провежда ежедневен филтър, информира се за здравното им състояние. Подготвя и организира извършването на основните и контролните медицински прегледи, антропометричните измервания, регистрира данните в здравните карти. Участва в съставянето и контрола по изпълнението на хигиенния режим на заведението /отопление и проветряване на помещенията, ежедневни разходки на децата на открито, режим на съня ,занимания и хранене, чистота и безопасност в помещенията и на двора/.

Организира и провежда общо закалителни и специално закалителни процедури на децата.

Заплатата определена за длъжността: 1000 лева

ПТСПО на същата или сходна длъжност – по 1% за всяка година

Допълнителни социални придобивки: Поемане на пътни разходи; Осигурено работно облекло

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит; компютърна грамотност.

Документите се приемат до 17.00 часа на 22.04.2022 година в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, Център за административно обслужване.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

Галерия
Наименование Брой тегления
Обявление за медицинска сестра - 2022.pdf 27 Изтегли документ с име "Обявление за медицинска сестра - 2022.pdf"

Търсене