Доклад, мотиви и Проект на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2022-2025 г.

Дата на публикуване: 17.02.2022 16:35

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.02.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2022-2025 г.

Докладът, Мотивите и Проектът на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2022-2025 г. се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ №1.


Наименование Брой тегления
Предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива за период 2022-2025 г..pdf 112 Изтегли документ с име "Предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива за период 2022-2025 г..pdf"

Търсене