Доклад, мотиви и проект на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле"

Дата на публикуване: 02.03.2022 15:30
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле”.

Докладът, мотивите и Проекта на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле” се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ №1.

Наименование Брой тегления
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за водовземане.docx 27 Изтегли документ с име "ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за водовземане.docx"
Предложение, доклад и мотиви за приемане на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин, на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле”.pdf 41 Изтегли документ с име "Предложение, доклад и мотиви за приемане на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от участък „Равно поле” – Софийска област, община Елин Пелин, на находище на минерална вода „Казичане – Равно поле”.pdf"
Балнеологична оценка 183 - Равно поле - Сондаж 46хг.pdf 39 Изтегли документ с име "Балнеологична оценка 183 - Равно поле - Сондаж 46хг.pdf"
Решение №45 от 07.02.2019 г. Равно поле НМВ №31.pdf 48 Изтегли документ с име "Решение №45 от 07.02.2019 г. Равно поле НМВ №31.pdf"

Търсене