Община Елин Пелин продължава изпълнението на проект „ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“

Дата на публикуване: 15.09.2021 16:30
Община Елин Пелин продължава изпълнението на дейностите по проект „ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“, за който бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.004-0019 на 29.09.2020 г.

Проектът се изпълнява по Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“, Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенифициент по проекта е Община Елин Пелин. Общата стойност на проекта е 2 018 466,62 лв., от които европейското финансиране е в размер на 1 715 696,63 лв. а националното финансиране е 302 769,99  лв.         

Галерия
Наименование Брой тегления
ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.pdf 4 Изтегли документ с име "ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.pdf"

Търсене