Заповед №824/25.08.2021 г. на кмета на Община Елин Пелин за въвеждане на противоепидемичните мерки на територията на общината

Дата на публикуване: 26.08.2021 10:07


Уважаеми граждани,

Представяме на Вашето внимание новата Заповед №824/25.08.2021 г. на кмета на Община Елин Пелин за въвеждане на противоепидемичните мерки на територията на общината - в допълнение на Заповед №822/24.08.2021 г. на кмета на Община Елин Пелин, като в същата се създава т. VII, както следва:

„VII. Допускане на гражданите в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) ще се осъществява при следния график:
-    от 08:00 ч. до 10:30 ч. вкл.
-    от 11:00 ч. до 12:00 ч. вкл.
-    от 13:30 ч. до 16:30 ч. вкл.

Допускане на служителите на Общинска администрация Елин Пелин в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) ще се осъществява при следния график:
-    от 10:45 ч. до 11:00 ч. вкл.
-    от 13:00 ч. до 13:30 ч. вкл.
-    от 16:30 ч. до 17:00 ч. вкл.“

Заповедта влиза в сила на 25.08.2021 г., като същата следва да се публикува на интернет страницата на община Елин Пелин.

Търсене