Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност - Петно №3, с площ 80 кв.м., ш/в/д-8,00/4,00/10,00м., по одобрена схема за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящо се в УПИ I-За парк, кв. 15, по плана на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, с предназначение-за поставяне на преместваем обект за търговска дейност

Дата на публикуване: 18.08.2021 16:40
Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност - Петно №3, с площ 80 кв.м., ш/в/д-8,00/4,00/10,00м., по одобрена схема за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящо се в УПИ I-За парк, кв. 15, по плана на с. Гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, с предназначение-за поставяне на преместваем обект за търговска дейност.


Наименование Брой тегления
Обявление (2021).pdf 5 Изтегли документ с име "Обявление (2021).pdf"

Търсене