Заповед ТС-710/21.07.2021 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на УПИ I-898, находящи се в кв. 87, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 21.07.2021 16:40
Заповед ТС-710/21.07.2021 г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за разделяне на УПИ I-898, находящи се в кв. 87, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.


Наименование Брой тегления
ПЛАН ЗА ПУП - ИПРЗ.pdf 1 Изтегли документ с име "ПЛАН ЗА ПУП - ИПРЗ.pdf"
УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf 1 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf"

Търсене