На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2422/10.05.2021 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ III-„за Промишлена и складова дейност“, кв. 74, с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 21.07.2021 15:35
На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_20-2422/10.05.2021 г. е внесен за процедиране проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ III-„за Промишлена и складова дейност“, кв. 74, с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин.


Наименование Брой тегления
ПУП - ИПРЗ.pdf 1 Изтегли документ с име "ПУП - ИПРЗ.pdf"
Уведомление.pdf 1 Изтегли документ с име "Уведомление.pdf"

Търсене