Заповед ТС-578/22.06.2021г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор по КККР № 52012.1.985, находящ се в м. „ГЕРЕНА“, по плана на с. Нови хан, Община Елин Пелин.

Дата на публикуване: 21.07.2021 16:25

Наименование Брой тегления
Уведомление 1 Изтегли документ с име "Уведомление"
ПУП-ПЗ 1 Изтегли документ с име "ПУП-ПЗ"

Търсене