„Център за обществена подкрепа град Елин Пелин“ отваря врати на 21 юли 2021 г.

Дата на публикуване: 20.07.2021 20:30
На 21 юли 2021 г. в град Елин Пелин ще се проведе събитието „Тебеширено детство“. Малки и големи успяха да вплетат усмивките си в цветните рисунки на паважа.
"Приключенски свят" е услуга, предлагана в рамките на ЦОП, с адрес град Елин Пелин, ул. „Здравец“ №19.
ЦОП предлага безплатно почасова /2 часа/ грижа, а другите услуги по проекта предлагат и полудневна и целодневна грижа за всички деца от община Елин Пелин, на възраст от 3 до 18 години, като центърът е специално оборудван /ДЦДМУТС/, за да посрещне потребностите на деца с увреждания или СОП.
Цялото оборудване е съобразено за работа с деца, като планираме и работа със семейства, с цел подпомагане на родителските грижи, особено при деца с увреждания или СОП. Обучен персонал – педагози и детегледачи ще се грижат за пълноценните занимания на децата в центъра.

Ред за включване към услугата:
  • Децата се довеждат и прибират лично от родител или настойник.
  • За периода на ползването на центъра родител/настойник следва да подсигури напитка и пакет суха храна за времето, в което детето посещава центъра /за периода юли и август 2021/. Предстои осигуряване на изхранване на децата.
  • Препоръчително е родител/настойник да подсигури материали за любимите занимания на детето, за да бъдат удовлетворени максимално потребностите му.
  • Индивидуалните и групови занимания с децата се съгласуват между родител/ попечител/ и социалния работник на центъра – г-жа Йоана Илиева или г-жа Иванка Григорова /арт терапевт/.
  • Приемно време на центъра: понеделник - от 09:00 до 11:00 ч. и в четвъртък от 15:00 до 17:00 ч.
ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА и/или ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ може да направите с изпрщане на зявка по e-mail: cop.elinpelin@abv.bg.


ЦОП е социална услуга, реализирана в изпълнение на проект: №BG05M9OP001-2.019-0026-C01 “Грижа за децата в общността” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия



Търсене