Община Елин Пелин обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на два недвижими имота – частна общинска собственост в с. Лесново

Дата на публикуване: 19.07.2021 09:40

ВАЖНО: Заинтересованите лица могат да представят документи за участие в процедурите всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в "Център за административно обслужване" (ЦАО) на Община Елин Пелин до 02.08.2021 г. включително.

Галерия
Наименование Брой тегления
Обявление 2 - 565 кв. м.pdf 70 Изтегли документ с име "Обявление 2 - 565 кв. м.pdf"
Обявление 1 - 806 кв. м.pdf 48 Изтегли документ с име "Обявление 1 - 806 кв. м.pdf"

Търсене