Инвестиционно предложение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 61248.52.369 за отреждане „за Физическа култура и спорт“ и ПУП – ПП на ПИ 61248.52.367 „за Транспортен достъп“, землището на с. Равно поле, общ. Елин Пелин. Поздрави!

Дата на публикуване: 13.07.2021 19:30
  • Уведомление

Наименование Брой тегления
Уведомление за инвестиционно предложение.pdf 3 Изтегли документ с име "Уведомление за инвестиционно предложение.pdf"

Търсене