Решение по ОВОС №СО-03-01/2021 г. на Директора на РИОСВ - София за инвестиционно намерение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода" в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. "Брегова ливада" и 61248.14.2, м. „Юрто", с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област

Дата на публикуване: 14.07.2021 12:05
Решение по ОВОС №СО-03-01/2021 г. на Директора на РИОСВ - София за инвестиционно намерение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода" в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. "Брегова ливада" и 61248.14.2, м. „Юрто", с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област.


Наименование Брой тегления
Решение по ОВОС №СО-03-01/2021 г. на Директора на РИОСВ - София.pdf 2 Изтегли документ с име "Решение по ОВОС №СО-03-01/2021 г. на Директора на РИОСВ - София.pdf"

Търсене