Съобщение по реда на чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения


Наименование Брой тегления
Публично обявление.pdf 5 Изтегли документ с име "Публично обявление.pdf"

Търсене