Удължава се срока за прием на документи за длъжностите "Главен счетоводител" в дирекция "Финансово-стопански дейности" и Младши експерт в отдел "Инвестиции, строителство и транспорт".

Дата на публикуване: 17.06.2021 16:07
Удължава се срока за прием на документи за длъжностите "Главен счетоводител" в дирекция "Финансово-стопански дейности" и Младши експерт в отдел "Инвестиции, строителство и транспорт".

Желаещите кандидати за свободните длъжности, следва да подадат необходимите документи до 02.07.2021 г. включително в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, Център за административно обслужване.


Наименование Брой тегления
БЛАНКА - Обявление главен счетоводител Д ФСД.doc 98 Изтегли документ с име "БЛАНКА - Обявление главен счетоводител Д ФСД.doc"
БЛАНКА - Обявление младши експерт ИСТ.doc 106 Изтегли документ с име "БЛАНКА - Обявление младши експерт ИСТ.doc"

Търсене