На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1433/08.12.2020 г. е издадена Заповед №496/04.06.2021 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделяне на УПИ XIV-224, находящ се в кв. 22, по плана на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин


Наименование Брой тегления
Мотивирано предложение ПУП-ИПР.pdf 6 Изтегли документ с име "Мотивирано предложение ПУП-ИПР.pdf"
Мотивирано предложение ПУП-ИПЗ.pdf 4 Изтегли документ с име "Мотивирано предложение ПУП-ИПЗ.pdf"
Уведомление.pdf 4 Изтегли документ с име "Уведомление.pdf"

Търсене