На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_18-1455/25.02.2021г. е издадена Заповед №452/20.05.2021г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ I-356, УПИ II-355 и УПИ III-354, находящи се в кв. 38, по плана на с. Мусачево, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 21.05.2021 16:30
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. № УТ2_18-1455/25.02.2021г. е издадена Заповед №452/20.05.2021г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ I-356, УПИ II-355 и УПИ III-354, находящи се в кв. 38, по плана на с. Мусачево, община Елин Пелин.


Наименование Брой тегления
Мотивирно предложение.pdf 7 Изтегли документ с име "Мотивирно предложение.pdf"
УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf 7 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf"

Търсене