Втора кампания за набиране на преброители и контрольори за Община Елин Пелин до 10 юни включително

Дата на публикуване: 13.05.2021 13:59
Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование и документ удостоверяващ IBAN. Документите ще се приемат в административната сграда на Община Елин Пелин – Център за административно обслужване, като типовите бланки на документите по образец можете да вземете от общината и/или да изтеглите директно от сайта на НСИ  Преброяване 2021. /натиснете линка за да отворите страницата/
Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование.

Преброителите и контрольорите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок.  Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Преминаването през обучителен курс е задължително.

Повече информация и образци на бланките за кандидатстване можете да намерите на създадения от НСИ уебсайт Преброяване 2021. /натиснете линка за да отворите страницата/

Галерия
Наименование Брой тегления
Обявление за втора кампания за набиране на преброители и контрольори.pdf 32 Изтегли документ с име "Обявление за втора кампания за набиране на преброители и контрольори.pdf"

Търсене