Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови соръжения на „ТЕТИ-90“ ЕООД

Дата на публикуване: 27.04.2021 08:42


Наименование Брой тегления
съобщение 18 Изтегли документ с име "съобщение"

Търсене