На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1449/10.02.2021 г. е издадена Заповед №502/07.06.2021 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделяне на УПИ VII-260, находящ се в кв. 44, по плана на с. Мусачево, oбщина Елин Пелин

Дата на публикуване: 15.06.2021 14:20
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1449/10.02.2021 г. е издадена Заповед №502/07.06.2021 г. – за разрешаване изработването на проект за ПУП-ИПРЗ за разделяне на УПИ VII-260, находящ се в кв. 44, по плана на с. Мусачево, oбщина Елин Пелин.


Наименование Брой тегления
Уведомление.pdf 4 Изтегли документ с име "Уведомление.pdf"
Мотивирано предложение.pdf 3 Изтегли документ с име "Мотивирано предложение.pdf"

Търсене