Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, в тридневен срок от получаване на Съобщение по чл. 62а, във връзка с чл. 75 от Закона за водите се публикува съобщението


Наименование Брой тегления
Съобщение по чл. 62а, във връзка с чл. 75 от Закона за водите.pdf 25 Изтегли документ с име "Съобщение по чл. 62а, във връзка с чл. 75 от Закона за водите.pdf"

Търсене