СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ /ЕТАП 2/ от процедура за подбор на кандидати за Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС)

Дата на публикуване: 25.03.2021 09:15
Уважаеми кандидати,

Приключи първи етап от оценката на кандидатите, подали заявления за персонал в нова социална услуга: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (ДЦПДМУТС).

Списъкът на приетите заявления, одобрените за участие в събеседване кандидати, както и графика за провеждане на събеседването може да свалите от тук:

Дейността се реализира във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.019-0026 „Грижа за децата в общността“ по процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.


Наименование Брой тегления
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПИСЪК С ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ ЦНСТ.docx 156 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПИСЪК С ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ ЦНСТ.docx"
СПИСЪК НА ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ.pdf 176 Изтегли документ с име "СПИСЪК НА ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ.pdf"

Търсене