"Писмо от РИОСВ – София за „Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна защитена зона BG0001389 “Средна гора“"

Дата на публикуване: 22.03.2021 17:05
"Писмо от РИОСВ – София за „Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна защитена зона  BG0001389 “Средна гора“".


Наименование Брой тегления
УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf 13 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf"

Търсене