Започва данъчна кампания 2021 за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на физическите и юридически лица

Дата на публикуване: 05.02.2021 16:53
От 02 февруари 2021 г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Елин Пелин започна данъчната кампания 2021 за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на физическите и юридически лица.

Напомняме Ви, че данъчните си задължения може да заплащате също така на касите на EasyPay, FastPay и „Български пощи” ЕАД на територията на цялата страна, както и чрез електронно банкиране в EPay, където системата изисква въвеждане на партиден номер.

Партидният номер фигурира върху предишните Ви квитанции за платени данъци и ако съдържа буква, тя трябва да бъде изписана на латиница.

Банкова сметка на Община Елин Пелин:
„Общинска банка“ АД – Елин Пелин
IBAN: BG18 SOMB 9130 84 5832 8544,
BIC: SOMBBGSF,
Кодове за вид плащане:
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти
44 24 00 – такса битови отпадъци

Търсене