Доклад, мотиви и проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Елин Пелин

Дата на публикуване: 25.01.2021 16:40
Докладът, мотивите и Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 
25.01.2021 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Елин Пелин.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин в сградата на Община Елин Пелин на адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, ЦАО /Център за административно обслужване/.


Наименование Брой тегления
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по БДП на територията на общината.pdf 31 Изтегли документ с име "Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по БДП на територията на общината.pdf"

Търсене