На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с вх. рег. №УТ2-19-1899/30.06.2021 г. и Допълнително внесени документи с вх. рег. индекс №Към УТ2_19-1899-[1]/14.07.2021 г. е издадена Заповед №687/15.07.2021 г. на И. Д. Кмет на Община Елин Пелин за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ

Дата на публикуване: 15.07.2021 14:00
На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с вх. рег. №УТ2-19-1899/30.06.2021 г. и Допълнително внесени документи с вх. рег. индекс №Към УТ2_19-1899-[1]/14.07.2021 г. е издадена Заповед №687/15.07.2021 г. на И. Д. Кмет на Община Елин Пелин за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 от ЗУТ.


Търсене