Доклад, мотиви и проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Елин Пелин

Дата на публикуване: 13.01.2021 14:55
Докладът, мотивите и Проектът за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.01.2020 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Елин Пелин.
Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1.

 


Наименование Брой тегления
Доклад, мотиви и проект за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Елин Пелин.pdf 35 Изтегли документ с име "Доклад, мотиви и проект за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Елин Пелин.pdf"

Търсене