Община Елин Пелин удължава срока за набиране на контрольори и преброители

Дата на публикуване: 24.09.2020 09:25

Уважаеми граждани,

Информираме Ви, че удължаваме срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори за Община Елин Пелин до 16 ноември 2020 г. (включително).

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование и документ удостоверяващ IBAN. Документите ще се приемат в административната сграда на Община Елин Пелин – Център за административно обслужване, като типовите бланки на документите по образец можете да вземете от общината и/или да изтеглите директно от сайта на НСИ - Преброяване 2021 /натиснете линка за да отворите страницата/.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование.

Преброителите и контрольорите ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Преминаването през обучителен курс е задължително за всички преброители и контрольори.

Повече информация и образци на бланките за кандидатстване можете да намерите на създадения от НСИ уебсайт Преброяване 2021 /натиснете линка за да отворите страницата/.

Вижте списъка с необходимите документи за кандидатстване: https://www.elinpelin.org/currentNews-5634-newitem.html

Търсене