Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Елин Пелин, изменен с Решение №302 по Протокол №17 от 17.12.2020г. на ОбСЕП.


Наименование Брой тегления
Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Елин Пелин 12 Изтегли

Търсене