Информация за продажба на общински терен в централната градска част, на паркинга зад "Вкусен свят"

Дата на публикуване: 04.12.2020 11:38

Във връзка с получени запитвания на граждани относно проект за застрояване на нова жилищна сграда в зоната зад "Вкусен свят", предоставяме пълната информация за времето и условията около продажбата на общински терен с УПИ XXIII – за ЖС и КОО, намиращ се на паркинга зад заведението, в централната градска част на Елин Пелин.

Договорът е сключен на 12.12.2006 г. след провеждането на публично оповестен конкурс от тогавашния кмет на Община Елин Пелин инж. Янко Янков, а купувач на имота е фирма „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ООД, представлявана от г-н Емил Бозев. Продажната цена на общинския имот с площ от 1 235 кв. м. е 75 500 лв, заедно с дарение от 2000 лв към СУ "Васил Левски" и 1 бр. компютърна конфигурация за Кметство Равно поле.

Приложено може да видите копие от договора за продажба на общинския терен, както и работен устройствен план за същия парцел. В документите са показани информация за имота, условията за сключване на договора, продажната цена, както и план с устройствени показатели на разрешените жилищни сгради.

През 2016 г. е направено изменение на плана за застрояване от собственика на имота с работен устройствен план (РУП) и бъдещите инвестиционни намерения ще бъдат съобразени с новия РУП, одобрен през 2016 г.

Информираме Ви, че през ноември 2020 г. в Община Елин Пелин е постъпила следната информация от собственика на имота г-н Емил Бозев чрез „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ООД за техните планове, но все още няма депозирано инвестиционно намерение:

„Във връзка с инвестиционно намерение за строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА СМЕСЕН ТИП С МАГАЗИН И МАНСАРДЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ находяща се в УПИ XXIII – за ЖС и КОО, кв.26, с площ от 1235 кв.м., по плана на гр. Елин Пелин при граници: от три страни улица, УПИ IV – 1709 за ЖС и КОО и УПИ XVII – за ЖС и КОО, Ви уведомяваме, че предстои ограждане на горецитираният парцел считано от 16.11.2020 г.“ 


Наименование Брой тегления
РУП за УПИ XXIII – за ЖС и КОО, кв. 26 на гр. Елин Пелин.pdf 55 Изтегли документ с име "РУП за УПИ XXIII – за ЖС и КОО, кв. 26 на гр. Елин Пелин.pdf"
Договор за продажба с номер ДГ-147112.12.2006 г..pdf 65 Изтегли документ с име "Договор за продажба с номер ДГ-147112.12.2006 г..pdf"

Търсене