Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и индивидуални състезатели в община Елин Пелин, приета с Решение №276 по Протокол №16 от 26.11.2020г.


Наименование Брой тегления
Наредба_спортни_клубове_и_индивидуални спортисти.pdf 19 Изтегли

Търсене