Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди и управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №291 по Протокол №16 от 26.11.2020 г.


Наименование Брой тегления
Наредба_за_реда_и_условията_за_установяване_на_жилищни_нужди.pdf 26 Изтегли

Търсене