Заповед №747/26.11.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за противоепидемичните мерки в общината

Във връзка с последната издадена Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която от 23:30 ч. на 27 ноември /петък/ в срок до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки се издава и настоящата Заповед №747/26.11.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за прилагане на съответните мерки на територията на цялата община за обявения период.

Търсене