Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Правителството реши язовир „Огняново“ да се предостави на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
16.10.2020
На заседание на Министерския съвет, проведени на 07.10.2020 г. правителството прие решение за предоставяне на имоти - публична държавна собственост, представляващи язовир „Огняново“, за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ).

Мотивите за направеното предложение са, че областна администрация не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена - т.е. не разполага с необходимия експертен състав, който да осъществява техническата експлоатация на язовира и съоръженията към него, така и с финансови средства, за да възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея. Основните приоритети в дейността на ДПУСЯ са насочени към създаването и структурирането на предприятието с цел изпълнение на предмета на дейност, а именно за осигуряване на оперативната надеждност на съществуващите язовири, по отношение на баланса на водните ресурси и на адекватността на съоръженията.

На 16 октомври 2020 г., в изпълнение на министерското постановление, “Кремиковци” АД предаде за експлоатация на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ собствеността на язовир „Огняново“. Документите бяха подписани в присъствието на г-н Цако Бънчев - изпълнителен директор на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири, инж. Иван Бузов, зам. изпълнителен директор на ДПУСЯ, които от предаването поемат експлоатацията на язовира. На срещата присъстваха представители на областна администрация, експерти от отдел "Държавна собственост и документален фонд", при дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Софийска област и юрисконсулти.

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!