Регистър на кучета /домашни любимци/ в община Елин Пелин

Дата на публикуване: 05.02.2021 12:20


Забележки:

* Регистърът е перманентен, подлежи на актуализация.
** Гражданин, който има регистрация на куче, но не го вижда в предоставения публичен регистър, моля да се свърже с Общинска администрация на следният телефон: 0893441438.
*** За всяко регистрирано куче, се издава "Удостоверение за регистрация на домашен любимец" от Общинска администрация, моля който не е получил такова, да се свърже с администрацията на телефон: 0893441438.

От месец ноември 2017 г. в Община Елин Пелин всички регистрирани домашни кучета се завеждат в списък. Този регистър е публичен и ще бъде актуализиран ежемесечно. Това е списък на кучетата регистрирани в общинска администрация - гр. Елин Пелин.

Служители на Община Елин Пелин започват масови проверки за регистрация на кучетата и съгласно чл. 429 от ЗВМД при липса на регистрация ще бъдат издавани актове на стойност 200 лв. До всички кметове в община Елин Пелин са изпратени уведомителни писма, с които се изисква кметовете да извършват регистрация, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Наименование Брой тегления
2017-2021 Официален р-р на дом. любимци - кучета в общ. Елин Пелин.xlsx 86 Изтегли документ с име "2017-2021 Официален р-р на дом. любимци - кучета в общ. Елин Пелин.xlsx"

Търсене