Община Елин Пелин стартира кампания за набиране на контрольори и преброители

Дата на публикуване: 24.09.2020 18:50

Уважаеми госпожи и господа,


В периода от 22.01-15.02.2021 г. Националния статистически институт /НСИ/, в партньорство с общините, ще проведе най-мащабното статистическо изследване в страната - преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Община Елин Пелин стартира кампания за набиране на контрольори и преброители в предстоящото значимо национално преброяване. Кандидатите за контрольори и преброители може да попълнят и депозират своя набор от документи в кметствата или в деловодството на община Елин Пелин. Заявленията и пълният набор от документи, необходими на кандидатите за участие може да свалите от прикачения архивен файл.

Комплектът от документи за кандидатите, за контрольори и преброители, включително резервни такива, включва:
- заявление по образец на НСИ;
- автобиография по образец на НСИ;
- копие от диплома за завършено образование;
- документ, удостоверяващ номер на банкова сметка /IBAN/;
- съгласие за обработване на лични данни.

Комплектът от документи за кандидатите за предложители включва:
- заявление по образец на НСИ;
- документ удостоверяващ номер на банкова сметка IBAN
- съгласие за обработване на лични данни.

НСИ е получил потвърждение от МВР за използване на снимките от Регистър „Български документи за самоличност" на кандидатите за контрольори, преброители и придружители, които са изразили съгласие в заявлението си.

ВАЖНО!!! Срокът за набиране на преброители и контрольори до 16 ноември 2020 г. (включително).
 

Търсене