Посещение на сръбския посланик в Община Елин Пелин във връзка с европроект за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Дата на публикуване: 09.09.2020 15:18

На 4 септември 2020 г. в Ритуалната зала на Община Елин Пелин се състоя работна среща с партньори от Република Сърбия по проект за трансгранично сътрудничество под името "Магията на синергиите". 

Имахме честта да бъдем посетени и от посланика на Република Сърбия в България - доц. д-р Жељко M. Јовић. На срещата в гр. Елин Пелин, като водещ партньор по проекта, бяха обсъдени основните точки, по които ще се работи в бъдеще, особено в настоящия момент и предвид ситуацията с COVID19 в международен план. Сръбският посланик проведе разговор с кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов за бъдещи съвместни проекти и каузи. След работната среща кметът Ивайло Симеонов показа на посланика на Република Сърбия града и проектите, по които се работи в момента. 

Проектът за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия се изпълнява в периода от 13.03.2020 до 12.06.2021 г. Ръководител на проекта от българска страна е Моника Стоянова, а финансов мениджър е Лиляна Плещова. Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия е създадена в рамките на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и съответните национални стратегически документи. Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Проектните партньори от страна на Република Сърбия са Туристическа организация Лесковац и Център за развитие - Ябланица, Пчиня окръзи. Основната цел на проекта е да се създаде синергичен ефект от съвместното влияние на туристите в областта на културния обмен и фестивалите, организирани в двете страни. Другите цели са свързани с разработването на съвместни политики за развитие на туризма, както и създаването на нови туристически продукти в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац. Предвидено е провеждане на различни маркетингови дейности, насочени към туристически оператори и доставчици на туристически услуги, за популяризиране на новите съвместни туристически продукти. Проектът цели да увеличи капацитета на участниците в туризма в трансграничния район Елин Пелин и Лесквац, както и се стреми към прилагане на стратегически модел за устойчиво развитие на туризма чрез обмен на най-добрите международни практики. 

Търсене