Публикации - 2020 г. на Декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 38, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 07.08.2020 13:51
Всички задължени лица са подали в срок декларациите си.

Търсене