Информация за случая на г-н Борислав Кръстев и г-жа Катерина Игнатова

Дата на публикуване: 31.07.2020 17:53
 
Във връзка с разпространението на видеоматериал в социалните мрежи, свързан със служител на Община Елин Пелин, днес е изпратено писмо относно предприетите мерки от страна на РУ – Елин Пелин и е изискано официално становище от Агенция за социално подпомагане.

В ранния следобяд на 31 юли 2020 г. по официалната поща е получено становище от Агенция за социално подпомагане, което съдържа подробна информация за случая на г-н Борислав Кръстев и г-жа Катерина Игнатова.

Прилагаме копие на всички документи, получени в Община Елин Пелин, включително и писмо от Районен съд – Елин Пелин за принудително изпълнение на решение на съда, относно осъществяване на режим на лични контакти на бащата и информация от РУ - Елин Пелин за случая.

Търсене