Наредба №1, Наредба №2 и Наредба №3 на Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 09.07.2020 16:37
Уважаеми съграждани,

Във връзка с предприетите действия от страна на Община Елин Пелин относно маркирането на неправилно паркирани и излезли от употреба, стари автомобили предоставяме на Вашето внимание актуалните и действащи наредби, свързани с опазване на обществения ред на територията на общината, с определянето  и администрирането на местните данъци и такси, както и за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни.

ВАЖНО!!! Всички превозни средства, които са спрени на зелените площи и в близост до съдовете за битови отпадъци /възпрепятстващи тяхното изхвърляне/, ще бъдат маркирани и на собствениците ще бъде издаден фиш. Ако глобата не бъде платена, в рамките на предвидения от закона 7 дневен срок, преминава в глоба с наказателно постановление и се предава на съдия изпълнител за принудително събиране.

Гражданите, които забележат, че автомобилът им е белязан, са длъжни да го преместят в 14-дневен срок. Преместването му на друго място /общинска или държавна собственост/, не спира предписанието и не прекратява срока.

Търсене