Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме,че със заявление с Вх.No УТ2_19-1838/20.02.2020г.е внесен за процедиране проектзаПУП-ПП за водопроводно отклонение за „Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, разположени вПИ с идентификатори по КК 36422.7.33, находящ се в м. „Долно ливаде“, землището на с. Караполци, Община Елин Пелин
22.05.2020
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!