Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
ФОТОИЗЛОЖБА „50 ГОДИНИ ШОПСКИ ПРАЗНИК ”
21.05.2020
Кметът на община Елин Пелин организира фотоизложба  под надслов
„50 години Шопски празник .
 
В изложбата могат да участват всички желаещи, любители и професионални фотографи.
 
Всеки участник има право да предостави до 5 авторски снимки. Снимките за фотоизложбата трябва да отразяват събития, случили се по време на Шопските празници през годините.
 
Снимките трябва да са в дигитален формат (JPEG, TIFF, DNG), минимален размер 150 ppi, без оразмеряване.
Към всяка снимка, трябва задължително да има следната информация:
име на автора-фотограф;
име на фотографията;
година на заснемане;
адрес, имейл и телефонен номер.
 
 Вашите творби изпращайте на следния линк: https://u.pcloud.com/#page=puplink&code=4XD7ZMOxCHA1E1HyQgQOoA6EdWSDhLmS7
 
КРАЕН СРОК: 02 ЮНИ 2020 Г.
 
Изпращайки фотографиите за участие в изложбата, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат част от календар на Община Елин Пелин, да бъдат включвани в изложби, свързани с община Eлин Пелин, както и да бъдат използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел представяне на изложбата.
 
За повече информация се обръщайте на телефоните за контакт:
0893441475, 0893441474 или на е-mail: otdel_oksd@abv.bg
 
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!