Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Идва Първи юни!
21.05.2020

ПО ПОВОД ДЕТСКИЯ ПРАЗНИК 1 ЮНИ

Кметът на община Елин Пелин кани  малките Големи художници на възраст от 5 до 13 години да се включат в конкурса за рисунка под мотото

„НАРИСУВАЙ СИ ДЕТСКА МЕЧТА“

 

  1. ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
  • да се стимулира развитието на детското въображение и творчество ;
  • да се да даде възможност на децата да споделят своите мечти ;
  • да се провокират положителни емоции.
Повече информация може да получите в прикаченуия файл:

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!