Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_19-1836/22.04.2020 г. е внесен за процедиране КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА по чл. 150 от ЗУТ за трасе на електропровод за електрозахранване на ПИ 0011006 „за Кафе, ТИР стоянка и складове“ (идентификатор по КККР 49388.11.6), в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин
15.05.2020
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_19-1836/22.04.2020 г. е внесен за процедиране КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА по чл. 150 от ЗУТ за трасе на електропровод за електрозахранване на ПИ 0011006 „за Кафе, ТИР стоянка и складове“ (идентификатор по КККР 49388.11.6), в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!