Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)
На основание чл.128, ал.1и ал.2от ЗУТ, приложено Ви уведомявамеза внесен в Община Елин Пелин с вх. NoУТ2_20-2319/24.02.2020г.,проект за ПУП-План за застрояване за разширение на съществуващ гробищен парк в с. Габра, Община Елин Пелин
08.05.2020
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!