Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения
Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект: „Складова база“ в поземлен имот с идентификатор 61248.38.9 в землището на с. Равно поле, м.„Барата“, община Елин Пелин
24.04.2020
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!