Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Заповед №201/07.04.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за изменение на Заповед №161-1/16.03.2020 г. и Заповед №169/17.03.2020 г.
07.04.2020

Уважаеми граждани,

С нова Заповед №201/07.04.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за изменение на Заповед №161-1/16.03.2020 г. и Заповед №169/17.03.2020 г. мерките в извънредната обстановка на територията на общината се променят както следва:

 1. Изменя се т. 8 на Заповед №161-1/16.03.2020 г.

От 07.04.2020 г. Управителят на кооперативен пазар в град Елин Пелин да създаде организация за функционирането му, като се отчете капацитета и броя на участващите производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен производител.

С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач се прилагат допълнително следните практики:

 • Поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
 • Въвеждане на заграждения с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при прилагането им;
 • Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 • Ползване на предпазни средства /маски и ръкавици/ от продавачи и потребители;
 • Спазване на хигиена и дезинфекция, периодично на всеки 2 часа;
 1. Разрешава се достъпа на стопаните до обработваемите земеделски площи за извършване на пролетните агро-технически мероприятия и достъпа на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция /зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция/, както и дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи при строго спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19. 
 1. 1. Допълва се точка 2 на Заповед №161-1/16.03.2020 г.:
  • Баничарници, пекарни, пицарии, сладкарници, репове, заведения за бързо хранене могат да работят „кетеринг“ само, ако имат специализиран превоз и необходимите разрешителни документи от БАБХ и на гише при строго спазване на всички противоепидемични мерки, дистанция от минимум 2 м между продавачите и клиенти и между клиентите. Поставянето на маси и столове пред тях е абсолютно забранено. Задължително е ползването на предпазни средства /маски и ръкавици/ от продавачи и потребители, спазване на хигиена и дезинфекция на обектите, периодично на всеки 2 часа;
 1. Фризьорските салони и козметични студиа работят при спазване на висока лична хигиена, дезинфекция на работните места. Задължително се поставя надпис на входа „ВЛИЗАНЕ ПО ЕДИН!“ след предварително запазен час за посещение.
 1. Отменя се вечерният час в точка 5 на Заповед №169/17.03.2020 г. изменена със заповед №190/30.03.2020 г. за жителите и гостите на населените места на община Елин Пелин.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!