Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1378/19.02.2020 г. е издадена Заповед №175/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване ПУП-ИПРЗ  за обединяването на  УПИ I-59 и УПИ III-59, находящи се в кв.11, по плана на с. Столник, oбщина Елин Пелин.
25.03.2020
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх. №УТ2_18-1378/19.02.2020 г. е издадена Заповед №175/19.03.2020 г. – за разрешаване за изработване ПУП-ИПРЗ  за обединяването на  УПИ I-59 и УПИ III-59, находящи се в кв.11, по плана на с. Столник, oбщина Елин Пелин.
  • УВЕДОМЛЕНИЕ
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!