Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1369/29.01.2020 г. е издадена Заповед №173/17.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за УПИ V-98, находящ се в м. „Илан тарла", землище на с. Равно поле, Община Елин Пелин
24.03.2020
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТВи уведомяваме, по със заявление с Вх.№УТ2_18-1369/29.01.2020 г. е издадена Заповед №173/17.03.2020 г. – за разрешаване за изработване проект за КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за УПИ V-98, находящ се в м. „Илан тарла", землище на с. Равно поле, Община Елин Пелин. 
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!